Geen bescherming van de afhankelijke (bedrijfs) woning

Geen bescherming van de afhankelijke (bedrijfs) woning
Voor de afhankelijke woning (de woning die bij bedrijfsruimte is verhuurd) en die onder het huurregime van bedrijfsruimte valt, geldt de bescherming van artikel 7:269 BW ook niet. Zo’n woning kan wel een zelfstandige woning zijn, maar vanwege het feit dat de woning valt binnen het wettelijke regime van de bedrijfsruimte waarmee de woning feitelijk is verbonden, kan artikel 7:269 BW geen effect hebben op de positie van partijen. De wettelijke regels betreffende afhankelijke woonruimte worden immers geregeld door het huurregime waaronder de gehuurde bedrijfsruimte valt.