2C3. Overeengekomen huurprijs na uitoefening van een optierecht

Voor ingrijpen door de rechter is evenmin plaats als de huurprijs tussen partijen is overeen gekomen na uitoefening van een optie tot verlenging van de huur door de huurder. Ook hier gaat de rechtspraak er van uit dat het op de weg van partijen ligt om een nadere huurprijs overeen te komen. Als partijen dan een nadere huurprijs zijn overeengekomen, dan kan de huurder zich na die afspraken niet tot de rechter wenden om die gemaakte afspraken aan te tasten. De Hoge Raad heeft dit beslist in haar uitspraak van 23 februari 1996. Allereerst bevestigt de Hoge Raad dat de huurder de rechter in kan schakelen als er afspraken over de huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst zijn gemaakt. Noot 112