Introductie huurincasso – Ambtelijke werkzaamheden

Als de verhuurder na toewijzing van zijn vordering door de rechter de deurwaarder verzoekt het vonnis te betekenen mag de deurwaarder geen incassokosten aan de opdrachtgever in rekening brengen en/of incassokosten aan de huurder doorbelasten. Het vonnis biedt geen rechtsgrond voor doorberekening van incassokosten. In het vonnis zijn immers geen incassokosten toegewezen De deurwaarder dient slechts zijn ambtelijke kosten in rekening te brengen. De deurwaarder dient de executie van het vonnis als een ambtelijke handeling te zien, waarbij hij slechts de ambtelijke tarieven in rekening mag brengen. Voor een overzicht van de kosten van de ambtshandelingen dient de deurwaarder zich te houden aan het Besluit Tarieven Ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Aan de hand van dit besluit kan de schuldenaar nagaan of de deurwaarder geen extra kosten in rekening brengt. Dit is zowel in het belang van de opdrachtgever (bijvoorbeeld de verhuurder) als de debiteur (bijvoorbeeld de huurder). Als de deurwaarder zich niet aan de wettelijk vastgelegde tarieven houdt wordt er door iemand te veel betaald. Dit is niet de bedoeling van de wetgever! Voor een overzicht van de kosten als vermeld in dit besluit klikt u hier. Als een deurwaarder voor de verdere behandeling van de zaak een dossier aan moet leggen mag hij ook dossierkosten in rekening brengen. Deze dossierkosten mogen niet aan de schuldenaar worden doorberekend. Dit wordt met nadruk gesteld, omdat sommige deurwaarders over het in het vonnis genoemde bedrag toch incassokosten wensen te berekenen. Mochten deze kosten bij de schuldenaar in rekening worden gebracht dan leidt dit zonder meer klachtenswaardig handelen van de deurwaarder.