Medehuurderschap van een andere woning dan de echtelijke woning

Meestal zal het met betrekking tot verwerving van het medehuurderschap door de echtgenoot of geregistreerd partner gaan om de echtelijke woning waarvan de echtgenoot het medehuurderschap verwerft. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. De echtgenoot/geregistreerd partner kan ook medehuurder van een woning worden die door de huurder (andere echtgenoot) niet wordt bewoond, maar waarin de echtgenoot/geregistreerd partner alleen woont. Er moet dan wel sprake zijn van een volwaardig huwelijk. De echtgenoot in een huwelijk waarbij de echtelieden van tafel en bed zijn gescheiden wordt geen medehuurder van de door hem of haar alleen bewoonde woning. Noot 130