Voorbeelden van 7:290 BW-bedrijfsruimte

Laatst bijgewerkt op 2020-01-04 om 17:09:48

  • De apotheker houdt zich in hoofdzaak bezig met het bedrijfsmatig verkopen van roerende lichamelijke zaken aan particulieren. 7:290 -bedrijfsruimte. Rb. ‘s-Hertogenbosch 5 juni 1991, Prg. 1991, 3492;
  • Huurovereenkomst kappersstoel in herenkapsalon wordt aangemerkt als een huurovereenkomst in de zin van artikel 7:290 e.v BW (vonnis rechtbank Rotterdam 10 mei 2019,  ECLI:NL:RBROT:2019:4260);
   Een apotheek heeft raakvlakken met detailhandelsbedrijf. Ktg. Boxmeer 3 juni 2001, WR 2001, 83;
  • Verpachting van een cafébedrijf is verhuring van 7:290 bedrijfsruimte. HR 30 januari 1981, NJ 1981, 393;
  • Stenen consumptiekiosk zonder gesloten ruimte. Etenswaren en dranken worden vanuit het gebouwtje door een raam aan het zich buiten het gebouwtje bevindende publiek aangereikt. De grond voor het gebouwtje is voor het publiek toegankelijk. 1624-bedrijfsruimte. HR 23 september 1983, NJ 1984, 309 (Staat/Koopman);
  • Koffiecounter in ziekenhuis is 1624-bedrijfsruimte. Hof ‘s-Gravenhage 8 januari 1987, NJ 1988, 619;
  • Stomerij is een ambacht als er een publiek toegankelijk lokaal aanwezig is;
  • Autobandenbedrijf is een kleinhandelsbedrijf. Ktg. Dordrecht 20 februari 1986, Prg. 1986, 2470;
  • Autoschadeherstelbedrijf is een ambacht, dus 7:290 BW Ktg. Almelo 12 januari 1996, WR 1996, 42;
  • Benzinestation met kiosk of winkel die bestemd is voor de verkoop van smeermiddelen en autoaccessoires HR 2 oktober 1981, NJ 1982, 186, m.nt. P.A. Stein (Pensf. VMF-Stork/Trapman); zie ook HR 19 juni 1987, NJ 1988, 72, m.nt. P.A. Stein (Esso/Pols), HR 9 oktober1987, NJ 1988, 253, m.nt. P.A. Stein (Mobil/De Vries) en HR 10 november 1989, NJ 1990, 273, m.nt. P.A. Stein (Bakaryildiz/BP);
  • Carglass als hersteller van autoruiten kan worden beschouwd als schade en/of schadeherstelbedrijf. Het gehuurde kan voor een belangrijk gedeelte worden aangemerkt als een -voor het publiek toegankelijke- ruimte waarin dienstverlening aan het publiek c.q. de consument plaatsvindt. (Uitspraak rechtbank Leeuwarden, sector kanton van 28 februari 2006 LJN: AV3023, sector kanton Rechtbank Leeuwarden , 184481 /CV EXPL 05-938);
  • Geautomatiseerde autowasserette is ambachtsbedrijf en daarom 7:290 BW-bedrijfsruimte LJN: BD7064, Gerechtshof Amsterdam , 200.000.811/01);
  • smederij is een ambachtsbedrijf. Als er een verkooppunt ten behoeve van het publiek aanwezig is, dan is er sprake van 7:290 BW-bedrijfsruimte. Dezelfde overwegingen als bij de drukkerij zijn van toepassing;
  • De fietsenmaker is duidelijk een ambachtsman en vrijwel altijd ook een kleinhandelaar;
  • Fotostudio Ambachtsbedrijf. Er is een verkooppunt voor het publiek. Ktg. Amsterdam 7 mei 1997, WR 1997, 86;
  • Galerie. Is 7:290 Bedrijfsruimte (ook als men moet aan bellen om binnen te komen) Ktg. Amsterdam 18 oktober 1977, Rechtshulp 1980/1, p. 29 ;
  • Kunstexpositieruimte is bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 7: 290 BW. Deze ruimte is voor het publiek toegankelijk en er vindt verkoop plaats LJN: BG1574, Sector kanton Rechtbank Almelo, 282557 ;
  • Schoonheidssalon valt onder het regime van artikel 7: 290 BW. Deze ruimte is voor het publiek toegankelijk en er vindt verkoop plaats. Er is sprake van een huurovereenkomst met een voor het publiek toegankelijke ruimte waar diensten worden verleend. Deze diensten zijn te vergelijken met de diensten van een kapper of pedicure (Kantonrechter Tiel 15 april 1998, Praktijkgids, 1998, 4968). Net als deze beroepen is sprake van een ambacht als bedoeld in de zin van artikel 7:290 BW. Dat de schoonheidsspecialiste op afspraak werkt maakt dit niet anders. Zie de uitspraak van de rechtbank Rotterdam, sector kanton, locatie Rotterdam van 6 november 2009 ( ECLI:NL:RBROT:2009:BK3767 );
  • Meubelshowroom is in beginsel 1624-bedrijfsruimte , Ktg. Gouda 21 november 1996, WR 1997, 48;
  • Verhuur van het recht tot exploitatie van buffet en kiosk met terrassen van sportfondsenbad. Rb. Amsterdam 17 juli 1985, NJ 1986, 469;
  • De rechtbank te Amsterdam, kantonzaken, is in haar vonnis van 2 maart 2017 ECLI:NL:RBAMS:2017:1942
   van oordeel dat een tandprotheticus een ambacht betreft en valt onder het regime van 7:290 BW-bedrijfsruimte;
  • Gehuurde Kappersstoel in een kapsalon wordt als huur in de zin van artikel 7:290 BW aangemerkt. Huur van een deel van een onroerende zaak, omdat de huurder naast de stoel ook ander voorzieningen mag gebruiken. Publiekelijk lokaal en ambacht. Lijkt mij ook dat de het huren van een stoel aan de criteria van artikel 7:290 BW toekomt als de stoel aard en nagelvast aan de vloer vast it. Als de stoel roerend is dan zijn de overwegingen over het gebruik van de overige voorzieningen wel van belang. Zie uitspraak rechtbank Rotterdam 10 mei 2019 (ECLI:NL:RBROT:2019:4260).
  • Drukkerij is ambachtsbedrijf en daarom 7:290 BW-bedrijfsruimte nu er ook voldoende mogelijkheden voor het publiek zijn om drukwerk te kopen LJN: BD7667,Sector kanton Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 518381