De redelijkheid van de huurprijsverlaging

De Huurcommissie doet uitspraak over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverlaging met inachtneming van de regels van artikel 14 UHW. Zij vermeldt de verlaging van de huurprijs die zij redelijk acht of spreekt uit dat het ongewijzigd blijven van de huurprijs redelijk is. Verder geeft zij in haar uitspraak de ingangsdatum van de huurprijsverlaging aan. Deze ingangsdatum is de datum waartegen de huurprijsverlaging is voorgesteld of een latere datum als de wet dit eist. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de verlaging maar een maand van tevoren is voorgesteld. (artikel 7:252 BW en artikel 13 lid 6 UHW).