Beknopte handleiding procederen – Als u van mening bent dat de rechter niet bevoegd is

Als de gedaagde partij van mening is dat de rechter niet bevoegd is, dan moet u dit vóór het antwoord opmerking (zie artikel 209 RV). Gedaagde moet dan een exceptie van niet-ontvankelijkheid indienen. Dit wordt ook wel een “incident” genoemd. Het later oproepen van deze onbevoegdheid is niet meer geldig. De wet spreekt dan over straffe van verval tot instelling van deze vordering (zie artikel 110 RV). De rechter is bijvoorbeeld niet bevoegd als het gehuurde in Rotterdam ligt en u bent gedagvaard voor de kantonrechter te ‘s-Gravenhage. Op grond van artikel 103 RV is immers de rechter bevoegd binnen wiens rechtsgebied de zaak of het grootste gedeelte daarvan is gelegen. U kunt bijvoorbeeld ook een exceptie van niet-ontvankelijkheid indienen als bepaalde procedures elkaar doorkruisen: te denken valt aan een door de huurder gestarte procedure bij de huurcommissie, terwijl de verhuurder voor afhandeling van hetzelfde probleem de kantonrechter inschakelt. Volgens artikel 128 RV moet gedaagde alle excepties tegelijk naar voren brengen op straffe van verval van recht om dit later alsnog te doen.