Beknopte handleiding procederen – Beknopt overzicht van de mogelijke processtappen in een procedure

De procedure bij de kantonrechter kent verschillende fasen. Hieronder treft u deze verschillende fasen aan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een procedure zonder tegenvordering ( eis in reconventie) en met een tegenvordering.

De meeste procedures eindigen na de mondelinge behandeling. Een partij wordt immers niet geacht om stukken achter te houden tot na de mondelinge behandeling. Tijdens de mondelinge behandeling kan een partij nog reageren op stukken die door de andere partij zijn ingebracht. het is de bedoeling dat de stukken waarop een partij beroep wenst te doen tenminste 10 dagen voor de zitting naar de rechtbank en naar wederpartij zijn gestuurd. Partijen kunnen dan zich op tijd voorbereiden voor een reactie op de ingebrachte stukken (artikel 4.5 Landelijk procesreglement voor rolzaken kanton).

1. De procedure zonder tegenvordering

Procedure zonder verweer:

 • Inleidende dagvaarding;
 • Vonnis (“verstek”);

Procedure op tegenspraak en verweer (“exceptie”) van onbevoegdheid en van beraad

 • Inleidende dagvaarding;
 • Exceptie van onbevoegdheid en van beraad;
 • Eventueel mondelinge behandeling;
 • Vonnis (de rechter acht verder procederen niet nodig);

A. Procedure op tegenspraak (= gedaagde voert verweer)

 • Inleidende dagvaarding ;
 • Conclusie van antwoord;
 • Mondelinge behandeling (“zitting”);
 • Vonnis (de rechter acht verder procederen niet nodig).

B. Procedure op tegenspraak (= gedaagde voert verweer)

 • Inleidende dagvaarding;
 • Exceptie onbevoegdheid en van beraad;
 • Conclusie van antwoord;
 • Mondelinge behandeling (“zitting”);
 • Akte uitlating producties zijdens eiser (Dit is mogelijk als er stukken zijn ingebracht waarop een partij nog niet goed heeft kunnen reageren);
 • Akte uitlatingen producties zijdens gedaagde (alleen als bij de akte stukken zijn ingebracht waarop gedaagde nog mag reageren;
 • Tussenvonnis of eindvonnis;
 • Akte opgave getuige en opgave verhinderdata voor de partij die een bewijsopdracht heeft gekregen);
 • Enquête;
 • Contra-enquête;
 • Conclusiewisseling na enquête;
 • Akte uitlating rapport deskundige (voor de partij die een deskundige een oordeel heeft laten geven);
 • Pleidooi (komt na 1 oktober 2019 te vervallen);
 • Eindvonnis.

2. Procedure op tegenspraak met tegenvordering (“eis in reconventie”)

 • Inleidende dagvaarding;
 • Exceptie van onbevoegdheid en van beraad;
 • Conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie;
 • Conclusie van antwoord in reconventie (moet tenminste 10 dagen vóór de comparitie van partijen naar de rechtbank zijn gestuurd;
 • Mondelinge behandeling;
 • Akte uitlating producties partijen (alleen als er stukken zijn ingebracht waarop de andere partij nog mag reageren;
 • (Tussen) (eind)vonnis;
 • Akte opgave getuige en opgave verhinderdata (voor de partij die een bewijsopdracht heeft gekregen);
 • Akte uitlating rapport deskundige (voor de partij die een deskundige een oordeel heeft laten geven);
 • Enquête;
 • Contra-enquête;
 • Conclusiewisseling na enquête;
 • Akte uitlating rapport deskundige (voor de partij die een deskundige een oordeel heeft laten geven);
 • Eindvonnis.