Overlast veroorzaakt door verhuurder in verband met renovatie 

Ook de verhuurder kan zorgen voor overlast, bijvoorbeeld bij renovatie in de nabijheid van de huurwoning. De hinder voor de huurder kan afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van hinder een toerekenbare tekortkoming opleveren. In de uitspraak van 7 december 2001 had de verhuurder toegezegd dat door de verbouwing stofvorming zou worden beperkt. De feiten lagen anders. De huurder wist te bewijzen dat de stofvorming aanzienlijk was. De verhuurder had in de procedure niet aangetoond dat zij de stofvorming conform de afspraken niet effectiever kon voorkomen. Door een dergelijke overlast was de verhuurder gedurende de renovatiewerkzaamheden een schadevergoeding verschuldigd.

De verhuurder die een appartement verhuurde en naast het appartement een kantoor gedurende de periode augustus 1989 tot augustus 1990 liet verbouwen, werd door de kantonrechter te Utrecht op 2 april 1992 (WR 1992/57) schadeplichtig geacht op grond van het niet verschaffen van het overeengekomen huurgenot aan de huurders.

De kantonrechter stelde feitelijk vast dat de verbouwing op zeer dichte afstand van het gehuurde had plaatsgevonden. De verbouwing vond feitelijk op het terrein van het flatgebouw plaats. Voorts stelde de kantonrechter vast dat de huurders gedurende de verbouwing ernstig overlast ondervonden moeten hebben. Dat deze werkzaamheden veelal in de gebruikelijke uren overdag hadden plaatsgevonden deed aan de kwalificatie van overlast niets af.