Hoge Raad (HR)

Nederland heeft diverse rechtsprekende instanties. De Hoge Raad is het hoogst rechtsprekende college. Deze instantie is heel belangrijk voor de rechtsontwikkeling in Nederland. Er is één Hoge Raad. De instantie behandelt namelijk voornamelijk cassatie verzoeken. Een cassatieverzoek is een verzoek van een procespartij om een uitspraak die in een hoger beroep zaak is gedaan te toetsen op wijze waarop het recht is toegepast. Degene die cassatie instelt kan niet stellen dat de feiten niet kloppen, maar stelt dat op basis van de feiten het recht verkeerd is toegepast.