Huurovereenkomst

De overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt de andere partij, de huurder, het genot van een zaak te doen hebben, gedurende een bepaalde tijd en tegen een bepaalde prijs.