Toetsing aanvangshuurprijs

Geachte mevrouw, heer,  

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Uw vraag

U vraagt zich af of de huurprijs van en woning nog kan worden verlaagd met betrekking tot een huurovereenkomst die op 1 januari 2006 is gesloten. De huur van de woning beloopt het bedrag van € 742,00 aan kale huur. Volgens het puntenstelsel zou de huurder slechts € 428,00 maandelijks aan huur moeten betalen.

 

Antwoord

Het antwoord luidt neen. De wetgever heeft de huurder de mogelijkheid gegevens om de huur te laten toetsen binnen een periode van zes maanden na aanvang van de huurovereenkomst. Dit is de enige mogelijkheid om in de vrije beslissingsruimte van partijen in te grijpen. Na deze periode kan de aanvangshuurprijs niet worden aangetast als de huur meer dan € 615,01 beloopt. Uw zoon huurt dus een geliberaliseerde woning. Zie uitgebreid  HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=huurprijzenaanvangshuurprijs.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=huurprijzenaanvangshuurprijs.php

 

De woning van uw zoon valt dus in het geliberaliseerde segment. Uw zoon heeft dan ook geen mogelijkheid om de huur door de huurcommissie te laten verlagen op grond van het feit dat de huur boven de maximaal redelijke huurprijs uitstijgt. Deze mogelijkheid geldt alleen voor niet geliberaliseerde woningen (dus woningen met een huurprijs onder de € 615,01). Zie uitgebreid:

 

 HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=huurverlaging.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=huurverlaging.php 

 

U zoon kan alleen bezwaar maken tegen een eventueel overeengekomen contractuele (jaarlijkse) huurverhoging op grond van het feit dat de huur van de woning niet overeenstemt van de vergelijkbare woningen ter plaatse.  

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

 

Geef een reactie