Uitsluiting gevolgschade door verhuurder woonruimte in huurcontract

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

Uw vraagt zich af of de verhuurder in het huurcontract op mag nemen dat hij niet aansprakelijk is voor schade aan uw zaken door gebreken aan uw huurwoning. Een soortgelijke bepaling wenst de verhuurder op te namen ten aanzien van letselschade door gebreken aan de woning.

 

Antwoord

De verhuurder kan een dergelijke bepaling wel opnemen, doch deze bepaling wordt dan door dwingend rechtelijke regels buiten toepassing geplaatst. Deze bepaling in het huurcontract is dan zonder rechtskracht. Op de site kunt u dit lezen onder het onderdeel: algemeen huurrecht/schadevergoeding/dwingend recht voor woonruimte.

 

De verhuurder blijft dus gehouden uw schade te vergoeden als die is ontstaan door een omstandigheid die de verhuurder valt toe te rekenen. Voor alle duidelijkheid: de verhuurder is niet risico aansprakelijk ten aanzien de schade die u door een plotseling opdoemende omstandigheid leidt. Als het dak plotseling van uw woning waait door extreme omstandigheden en uw inboedel raakt hierbij beschadigd, dan is de verhuurder niet aansprakelijk als de schade niet is ontstaan door een gebrek aan de woning.

 

Ik adviseer u de volgende onderdelen voor uw begripsvorming goed te lezen;

 

 HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=schadevergoedingdoorgebrekaangehuurde.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=schadevergoedingdoorgebrekaangehuurde.php

 

Aansprakelijkheid van schade mogelijk zonder ingebrekestelling >> 

Toerekenbaarheid voor schade; geen risico aansprakelijkheid verhuurder >> 

De omstandigheden die de verhuurder schadeplichtig maken >> 

Dwingend recht voor woonruimte >>

 

Tot slot

 

Met het bovenstaande heb ik uw vraag beantwoord.

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie