Uitzondering op eis twee jaar gemeenschappelijke huishouding

Het beeld wordt nog gecompliceerder wanneer men aanneemt dat de verhuurder niet altijd mag vasthouden aan de eis dat de samenwoning twee jaar heeft geduurd, maar onder omstandigheden ook voordien al gehouden kan zijn om een verzoek
tot medehuurderschap te honoreren. Een dergelijke verplichting  werd aangenomen door de Commissie Gelijke Behandeling. Noot 114.

Ondanks deze beslissing oordeelden kantonrechter en rechtbank Amsterdam echter dat de verhuurder aan de termijn van twee jaar mag vasthouden (en dat de rechter geen vrijheid heeft om daarvan af te wijken ). Noot 116.