Verhuurder toegang verschaffen bij herstel gebreken

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Probleem

Uw woning heeft last van lekkage en schimmel en de verhuurder komt zonder uw toestemming de woning in. Wat nu?  

 

Verzoek tot herstel

De door u genoemde problemen aan de woning vormen een gebrek aan de woning in de zin van de wet. Ik adviseer u de verhuurder schriftelijk van het gebrek op de hoogte te brengen. U schrijft dat de verhuurder van het probleem op de hoogte is. U heeft de verhuurder weliswaar mondeling van het vochtprobleem op de hoogte gebracht. U doet er dan toch verstandig aan hem alsnog schriftelijk van het probleem op de hoogte te brengen (bewijs van uw verzoek om herstel!)  Het briefje hoeft niet ingewikkeld te zijn. In het briefje kunt u bijvoorbeeld vermelden dat er sprake van lekkage en schimmelvorming is en dat u hem verzoekt binnen 10 dagen het gebrek te verhelpen.

 

Zelf herstellen

De huurder mag conform het gestelde in artikel 7:206 lid 3 BW (zie op de site het onderdeel herstel gebrek) gebreken zelf verhelpen als de verhuurder met herstel van de gebreken in verzuim is. De kosten van herstel mag hij op de verhuurder mag verhalen, eventueel door die met de huur te verrekenen.

 

Als de verhuurder op uw berichten niet reageert mag u dus zelf een loodgieter inschakelen om de lekkage te verhelpen. De kosten kunt u dan verrekenen met de huur.

 

Toetsing aanvangshuur

Ik adviseer u met klem door de huurcommissie de aanvangshuur te laten toetsen. U huurt de woning immers nog geen zes maanden.  De huurcommissie kan eenzijdig de huur naar beneden bijstellen als u te veel huur betaalt. U moet deze actie instellen binnen zes maanden na aanvang van de huurovereenkomst. Hierbij treft u het formulier aan voor toetsing van de aanvangshuurprijs.

 

Tijdelijke huurverlaging  

U kunt via de huurcommissie de verhuurder niet direct dwingen het gebrek te verhelpen, maar door verlaging van de huur zal de verhuurder vaak toch aan de slag gaan om het gebrek te verhelpen. Inschakeling van de huurcommissie is laagdrempelig en u hoeft voor het indienen van het formulier geen rare fratsen uit te halen. Hierbij heb ik als bijlage het aanvraagformulier gedaan. Deze mogelijkheid is vooral handig als u de kosten van herstel niet kan voorschieten. Het dwingen van de verhuurder tot herstel van de woning is een dagvaardingsprocedure voor de kantonrechter. Dit is ingewikkeld en duur.

 

Verschaffen toegang door de verhuurder  

Zonder uw toestemming mag de verhuurder niet in uw woning komen: dit is huisvredebreuk. U kunt hiervan aangifte bij de politie doen. Voor herstel van gebeken moet u gedogen dat de verhuurder in uw woning komt. De verhuurder moet hiervoor natuurlijk met u een afspraak maken. Ik adviseer u het slot van uw woning te vervangen, waardoor de verhuurder zonder uw toestemming niet meer in uw woning kan komen. Uiteraard mag de verhuurder zonder uw toestemming niet aan de verwarming komen.

 

Tot Slot

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie