Verrekenen kosten herstel cv installatie met bankgarantie

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Probleem

U huurt kantoorruimte. De cv-installatie werkt niet naar behoren. Zowel u als de verhuurder hebben getracht de cv-installatie weer in orde te krijgen. De fabrikant meent dat uw stookgedrag de cv heeft ontregeld. Uw installateur acht dit niet correct. De huurovereenkomst wordt binnen kort beëindigd. De verhuurder dreigt vanwege deze kwestie de bankgarantie van € 6000,00 achter te houden. U vraagt zich af wat uw positie is.

 

Het probleem aan de cv-installatie

Bij bedrijfsruimte kan er van de wettelijke regeling worden afgeweken en kunnen de kosten van het onderhoud aan de huurder worden doorbelast. Ik ga er voor beantwoording van de vraag er van uit dat gebreken aan de cv-installatie niet voor rekening van de huurder dienen te komen.

 

Er van uitgaande dat het onderhoud aan de cv-installatie voor rekening van de verhuurder dient te komen is het uitgangspunt dat de kosten van herstel van deze installatie voor rekening van de verhuurder komen (zie artikel 7:206 lid 1 BW).  Feit is immers dat de cv-installatie niet goed functioneert en dat dit door de verhuurder wordt erkend. De verhuurder meent echter die u de cv-installatie stuk heeft gemaakt.

Zie :

 HYPERLINK “https://huurgeschil.nl/index.php?page=herstelgebrekenopverzoekhuurder.php” https://huurgeschil.nl/index.php?page=herstelgebrekenopverzoekhuurder.php

 

De kosten van herstel komen dus voor rekening van de verhuurder.

 

Schade aan het gehuurde

Op grond van artikel 7:218 BW is de huurder aansprakelijk voor schade aan het gehuurde die is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst. Als de cv-installatie door u kapot is gemaakt bent u alleen aansprakelijk voor de schade als deze u kan worden toegerekend. 

 

Als de cv-installatie door u beschadigd, dan valt de schade alleen aan u toe te rekenen als u bewust tegen een bepaalde instructie heeft gehandeld. Als u geen instructie van de cv-installatie is gegeven en u heeft per ongeluk iets verkeerds gedaan, waardoor de installatie kapot is gegaan, dan bent u niet aansprakelijk voor de schade aan de cv-installatie.

 

Op het moment dat u tegen bepaalde instructies heeft gehandeld en/of opzettelijk de cv-intallatie kapot heeft gemaakt bent u aansprakelijk voor de schade. Dit laatste lijkt mij onwaarschijnlijk nu de experts er niet over uit zijn op welke wijze de cv-installatie kapot is gegaan.

 

De bankgarantie     

 

De bankgarantie kan worden aangewend ter voldoening van vorderingen van de verhuurder ten laste van u. Gezien het bovenstaande is het uiterst dubieus dat de verhuurder een vordering ten laste van u heeft.  De verhuurder kan dus niet zonder meer bepaalde kosten aan de cv-installatie op u afwentelen. De verhuurder zal dienen te bewijzen dat de schade u kan worden toegerekend. Is de verhuurder niet slaagt in dit bewijs, dan moet de verhuurder de bankgarantie gewoon aan u teruggeven. Als de verhuurder weigert de bankgarantie aan u terug te geven, dan kunt u na het einde van de huurovereenkomst vorderen dat de bankgarantie terug wordt gegeven.

 

De verhuurder mag wel andere schade aan het gehuurde met de bankgarantie verrekenen. Dit mag slechts als u schade aan het gehuurde heeft veroorzaakt en u heeft bij het einde van de overeenkomst deze schade niet hersteld en tevens in de bakgarantie staat vermeld dat de bankgarantie voor dit doel kan worden aangewend.   

 

Tot slot  

 

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie