Verwaarlozing en beeindigen huurovereenkomst

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het hiernavolgende uw aandacht.

 

Uw vraag

U verhuurt een woning. U wenst de huurovereenkomst te beëindigen, omdat de huurder de boel verslonst. U vraagt of er mogelijkheden zijn om de huur op te zeggen.

 

Antwoord

Uw huurder valt geen mensen lastig, betaalt de huur op tijd, doch verslonst de boel. Ik heb geen oordeel over de wijze waarop zij het gehuurde verzorgt. De informatie is daarvoor te summier. Misschien vinden andere mensen het gehuurde wel slordig, maar niet verwaarloosd. Als door haar gedrag de woning wordt beschadigd en/of schade lijdt dan bestaan er mogelijkheden om de huur te beëindigen door opzegging of ontbinding. Ik adviseer u het onderdeel de opzegging op de site goed door te lezen.

 

Het is ook mogelijk dat het gedrag niet voldoende te om de huur te beëindigen, maar dat u wel recht heeft om te verlangen dat zij bijvoorbeeld de vuilniszakken uit de tuin opruimt. U moet haar schriftelijk verzoeken de rommel uit de tuin op te ruimen. Als de huurder van haar woning een rommel maakt zonder de boel te vervuilen en/of te beschadigen is het de zaak van de huurder.

 

Mocht de huurder aan uw verzoeken geen gehoor geven, dan kunt u bij de rechter vorderen dat de tuin onder verbeurte van een dwangsom (van bijvoorbeeld € 200,00 per dag dat aan het bevel geen gehoor wordt gegeven)wordt opgeruimd. Dit is uiteraard alleen mogelijk als buiten discussie staat dat de tuin een verwaarloosde bende is.

 

De huur beëindigen omdat de huurder van de tuin een puinhoop maakt (zonder andere tot last te zijn) lijkt mij een te grove maatregel, waaraan de rechter niet zonder meer zal meewerken als de andere middelen die ten dienste staan niet zijn gebruikt.    

 

Tot slot

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

Geef een reactie