Instructie voor het gebruik van de online-formulieren.

Aan de rechterkant van het formulier staat de uitleg met betrekking tot het betreffende veld genoemd. Die uitleg kan vrij uitgebreid zijn. Huurgeschil.nl adviseert u de uitleg aan de rechterzijde goed door te lezen. Voor het samenstellen van de brief moet op de knop “verstuur gegevens” onder aan de pagina worden gedrukt. U krijgt een (fout) melding als een veld niet, of niet goed is ingevuld.

Onderstaand zijn alleen de velden weergeven die interpretatieproblemen kunnen leiden.

  • De (ver)huurder moet achter “naam (ver)huurder” zijn voorletters en naam vermelden.
  • Achter “adres (ver)huurder” dient de (ver)huurder de naam van zijn straat en het huisnummer te vermelden.
  • Het telefoonummer moet tien cijfers bevatten. Er dient geen spatie of streepje tussen de cijfers te worden geplaatst.

Verzoekschriften aan de rechtbank, sector kanton

Verzoekschrift benoeming deskundige vaststelling huurprijs winkelruimte door huurder
Verzoekschrift benoeming deskundige vaststelling huurprijs winkelruimte door verhuurder
Verzoekschrift verlenging ontruimingstermijn bedrijfsruimte (garages, kantoren, opslagruimten, werkplaatsen)
Verzoekschrift afwijkende bedingen (winkel)bedrijfsruimte