Instructie voor het gebruik van de online-formulieren

Onder het vraagteken staat de uitleg met betrekking tot het betreffende veld genoemd. Die uitleg kan vrij uitgebreid zijn. Huurgeschil.nl adviseert u de uitleg aan de rechterzijde goed door te lezen. Voor het samenstellen van de brief moet op de knop “Maak brief ” onder aan de pagina worden gedrukt. U krijgt een (fout)melding als een veld niet, of niet goed is ingevuld.

Onderstaand zijn alleen de velden weergeven die interpretatieproblemen kunnen leiden.

  • De verzoeker moet zijn volledige voornamen vermelden als de verzoeker een natuurlijke persoon is;
  •  De woonplaats van de verzoeker dient te worden vermeld;
  • Van de verweerder dienen de voorletters en de naam te worden vermeld als er sprake is van een natuurlijke persoon; als er sprake is van een rechtspersoon dient de juiste naam als genoemd in de KvK te worden vermeld;
  • het adres en de woonplaats dient te worden vermeld.
  • Bedragen moeten zonder het € teken worden ingevuld.
  • Volg de instructies op zoals die staan vermeld onder het vraagteken dat onder het formulier staat vermeld.

Nadat u de knop “maak brief” hebt ingedrukt krijgt u de brief op het scherm te zien. U kunt de tekst handmatig selecteren en in uw tekstverwerker plakken, of u kunt met de knop “kopieer” de brief in uw tekstverwerker plakken.

De “downloadknop” laat nog niet in alle browsers een goed resultaat zien. Ik adviseer u daarom vooralsnog bovenstaande mogelijkheden te gebruiken om de brief in uw tekstverwerker te plakken.

Online brieven van de huurder aan de verhuurder

Verzoekschriften aan de rechtbank, sector kanton

Verzoekschrift benoeming deskundige vaststelling huurprijs winkelruimte door huurder
Verzoekschrift benoeming deskundige vaststelling huurprijs winkelruimte door verhuurder
Verzoekschrift verlenging ontruimingstermijn bedrijfsruimte (garages, kantoren, opslagruimten, werkplaatsen)
Verzoekschrift afwijkende bedingen (winkel)bedrijfsruimte
Verzoekschrift verlenging van de eerder toegekende ontruimingstermijn