Voorbeelden beperkende clausules

De meest voorkomende clausules in huurovereenkomsten die de mededinging zouden kunnen beperken zijn:

  1. Bestemmingsbepaling: het gehuurde alleen mag worden gebruikt als winkelbedrijfsruimte voor bijvoorbeeld de verkoop van herenmode;
  2. Branchebeschermingsovereenkomsten: gedurende de looptijd van het huurcontract mag in het winkelcentrum maar één winkel exclusief worden gevestigd ten behoeve van de verkoop van bijvoorbeeld herenmode;
  3. Franchiseovereenkomsten, waarbij een verkoopconcept door een ondernemer mag worden gebruikt. De Hema is hiervan een voorbeeld;
  4. Exclusieve leveringscontracten, die bijvoorbeeld door bierbrouwers worden toegepast. Te denken valt aan het exclusief leveren van bier door bijvoorbeeld bierbrouwers