Vordering van een openstaande termijn door de verhuurder over 2005

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag  

Vanaf welke periode mag de verhuurder nog onbetaalde huur vorderen? De verhuurder stelt dat er een maand huur in 2005 ontbreekt. Wat is de positie van de huurder?

 

Antwoord

Betaling van huur is een brengschuld. De huurder zal dus bewijs van betaling van de verschuldigde huur moeten overleggen.  

 

De verplichting tot betaling van huur verjaart na vijf jaar. De verjaring wordt door de verhuurder gestuit door een aanmaning te sturen. Na stuiting van de verjaring gaat er een nieuwe termijn van vijf jaar lopen.

 

Als de verhuurder van mening is dat de huur van een bepaalde maand niet is betaald,  dan zal de huurder moeten aantonen dat de huur wél is betaald. In feite zal de huurder het bewijs van betaling van zestig maanden huur (= vijf jaar) aan moeten tonen. Dit geldt eens te meer als in het huurcontract staat vermeld dat de huurder door het onbetaald blijven van de huur in verzuim raakt. Een vermeende huurachterstand over een maand in het jaar 2005 kan door de huurder alleen worden ontkracht door met betalingsbewijzen aan te tonen is er geen huurachterstand over die periode bestaat.

 

Vaak wordt een betalingsoverzicht onoverzichtelijk als er door de verhuurder nieuwe betalingen op oude posten wordt afgeboekt. Dit mag alleen als bij de betaling niet staat vermeld voor welk maand deze betaling is bedoeld. Zo kan een betaling in april 2007 worden afgeboekt op januari 2007 als bij de betaling in april niet staat vermeld dat de betaling is bedoeld voor de huur van de maand april 2007. Als bij de betaling wel uitdrukkelijk staat vermeld voor welke maand de betaling is bedoeld. dan mag de post niet worden afgeboekt op januari 2007 en blijft de huur van januari 2007 dus openstaan.

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

Geef een reactie