Wet op het overleg huurders verhuurder – Updates

  • Bijgewerkt 9 februari 2012. Aanvulling regeling omtrent de geschillenregeling via de Huurcommissie .
  • Bijgewerkt 30 april 2012: gehele redactie van dit hoofdstuk.
  • Bijgewerkt 24 december 2013. Onderdeel “Geschillen tussen de huurder en de verhuurder” voor wat betreft het starten van een procedure bij de Huurcommissie.
  • Bijgewerkt 19 maart 2014. Het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch bevestigt in hoger beroep in haar arrest van 13 maart 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:721 ) dat de kantonrechter te Limburg in haar vonnis van 28 juni 2013 een terechte beslissing heeft genomen.
  • Bijgewerkt 20 juni 2014. Effect van de Warmtewet ingevoerd in het onderdeel: “Ad 3. Recht op instemming”.
  • Bijgewerkt 5 april 2019.  Niet ontvankelijk verklaring van een huurdersorganisatie door de rechtbank Gelderland in haar vonnis van 21 november 2018 (ECLI:NL:RBGEL:2018:5363) waarin een  belangenvereniging niet-ontvankelijk werd verklaard, omdat de belangenvereniging de belangen van huurders van verschillende verhuurders vertegenwoordigde en de verhuurder overleg moest voeren met andere huurders dan zijn eigen huurders.

Geef een reactie