Wetboek van burgerlijke rechtsvordering – Eerste boek – Titel 2 – afdeling 4 – Artikel 114

De gewone termijn van dagvaarding is ten minste een week.