Wetboek van burgerlijke rechtsvordering – Eerste boek – Titel 2 – afdeling 5 – Artikel 129 (moment waarop eis nog gewijzigd kan worden)

Zolang de rechter nog geen eindvonnis heeft gewezen, kan de eiser te allen tijde zijn eis verminderen.