Wetboek van burgerlijke rechtsvordering – Eerste boek – Titel 2 – afdeling 6 – Artikel 136 (Reconventie)

De gedaagde is bevoegd een eis in reconventie in te stellen, tenzij de eiser in conventie is opgetreden in hoedanigheid en de reconventie hem persoonlijk zou betreffen of omgekeerd.