Wetboek van burgerlijke rechtsvordering – Eerste boek – Titel 7 – Afdeling 1 – Artikel 337 (Hoger beroep)

1 Van vonnissen waarbij een voorlopige voorziening wordt getroffen of geweigerd, kan hoger beroep worden ingesteld voordat het eindvonnis is gewezen.

2 Van andere tussenvonnissen kan hoger beroep slechts tegelijk met dat van het eindvonnis worden ingesteld, tenzij de rechter anders heeft bepaald.