RV – Eerste boek – Titel 2 – Afdeling 9 – Paragraaf 4 – Artikel 167 (partijen moeten persoonlijk aanwezig zijn)

De rechter kan bepalen dat partijen bij de getuigenverhoren in persoon aanwezig moeten zijn.