RV- Eerste boek – Titel 2 – Afdeling 9 – Paragraaf 4 – Artikel 174 (mogelijkheid zitting woonplaats getuige)

1 Indien een getuige te ver verwijderd woont, kan de rechter het verhoor opdragen aan de rechter van gelijke rang van de woonplaats van de getuige.

2 Het eerste lid is niet van toepassing indien het een partij betreft die als getuige wordt gehoord.