Wetboek van burgerlijke rechtsvordering – Eerste boek – Titel 2 – Afdeling 9 – Artikel 182

Indien de getuige schadeloosstelling vordert, wordt deze door de rechter begroot. Daarvan wordt melding gemaakt in het proces-verbaal. De schadeloosstelling wordt voldaan door de partij die de getuige heeft voorgebracht.