Wetboek van burgerlijke rechtsvordering – Eerste boek – Titel 2 – afdeling 4 – Artikel 124 (Onjuiste advocaatstelling)

Indien de eiser ten onrechte advocaat heeft gesteld, wordt de zaak voortgezet met inachtneming van de voorschriften voor zaken waarin partijen in persoon kunnen procederen.