Wetboek van burgerlijke rechtsvordering – Eerste boek – Titel 7 – afdeling 3 – artikel 351 (Hoger beroep)

Indien hoger beroep is ingesteld tegen een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, kan de hogere rechter op vordering van een partij alsnog de tenuitvoerlegging van het vonnis schorsen.