Het wettelijke kader inzake de opzegging van woonruimte

In artikel 7:274 lid 1 BW en de artikelen 7:274a BW tot en met artikel 7:274f BW staan de opzeggingsgronden genoemd.