Laatst bijgewerkt op 2020-04-03 om 12:35:31

Algemene termijnenwet – Artikel 1 (Een termijn die in het weekend valt, of op een feestdag valt wordt verlengd)

Een in een wet gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Het vorige lid geldt niet voor termijnen, bepaald door terugrekening vanaf een tijdstip of een gebeurtenis.
Lees meer

Algemene termijnenwet – Artikel 2 (Verlenging termijn van 3 dagen)

Een in een wet gestelde termijn van ten minste drie dagen wordt, zo nodig, zoveel verlengd, dat daarin ten minste twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.
Lees meer

Algemene termijnenwet – Artikel 3 (Erkende feestdagen volgens deze wet)

Algemeen erkende feestdagen in de zin van deze wet zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei. Voor de toepassing van deze wet wordt de Goede Vrijdag met de in...
Lees meer

Algemene termijnenwet – Artikel 4 (Deze wet geldt niet voor de volgende termijnen/aankondigingen)

Deze wet geldt niet voor termijnen: a. omschreven in uren, in meer dan 90 dagen, in meer dan twaalf weken, in meer dan drie maanden, of in een of meer jaren; b. betreffende de bekendmaking, inwerkingtreding of buitenwerkingtreding van wettelijke voorschriften; c. van vrijheidsbeneming.
Lees meer

Algemene termijnenwet – Artikel 5 (Deze wet is ook van toepassing op een in een algemene maatregel van bestuur ges

Op in een algemene maatregel van bestuur gestelde termijnen zijn de artikelen 1-4 van overeenkomstige toepassing, tenzij bij algemene maatregel van bestuur iets anders is bepaald.
Lees meer

Algemene termijnenwet – Artikel 5a (Ook van Toepassing de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Deze wet is mede van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Lees meer