De wettelijke regeling 

Hoofdregel: zonder toestemming van de verhuurder is wijziging niet mogelijk 

Voorafgaande aan de wijzigingen is toestemming noodzakelijk 

Geen noemenswaardige kosten 

Verplichte toestemming als gehuurde niet wordt beschadigd of in waarde daalt

Verband met goed huurderschap 

Vervangende machtiging door de rechter 

Zwaarwichtige bezwaren 

De machtiging kan een voorwaarde of last bevatten

De zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) hebben geen invloed op de huurprijs

Wachttermijn voor het voeren van een procedure in het kader van de machtiging

Objectieve verbeteringen 

De schotelantenne als wijziging aan de buitenzijde van de woning

Ongedaan maken geoorloofde veranderingen

Veranderingen aan de buitenzijde van het gehuurde kunnen wel worden beperkt

Updates