Laatst bijgewerkt op 2020-04-03 om 12:12:02

Antwoorden van Huurgeschil op gestelde vragen via het contactformulier

Hierbij treft u adviezen over de woonruimte aan, die huurgeschil naar aanleiding van vragen via het contactformulier heeft gegeven. Huurgeschil ziet dit onder deel als een nuttige aanvulling op de lijst met veelgestelde vragen. Door het concreet gegeven advies op site te plaatsen hebben wellicht meer mensen profijt van het antwoord dan degene die de vraag had gesteld.

Met dit onderdeel van de site voorziet huurgeschil in een uitgebreider antwoord op een concrete vraag dan bij de veelvuldig gestelde vragen kan worden gegeven. Uiteraard zijn de adviezen geanonimiseerd, zodat de vraagsteller niet kan worden herkend.

Deze voorbeelden zijn ‘word’documenten. Mocht u een pop-up blokker hebben, dan geeft uw systeem een waarschuwing. U krijgt vervolgens een keuze te zien. U kunt het document openen of opslaan (of annuleren). U maakt vervolgens uw keuze.


Aanbod en acceptatie huurovereenkomst
Aansprakelijkheid omgewaaide boom
Aanvraag medehuurderschap
Afwijking onderhoudsverplichting verhuurder
All-in huur en naberekening door verhuurder
All-in huurprijs en naberekening door de verhuurder2


Bestemming huurovereenkomst en bestemmingsplan gemeente
Bewoning van huisje zonder eigen toegang onzelfstandige woning


Dringend eigen gebruik, opzegging van

Eenzijdige wijziging van de overeengekomen diensten
Erfgenaam en oplevering van het gehuurde
Erfgenaam en gewenste verkoop van verhuurde woning
essentialia van de huurovereenkomst


Gebreken en mogelijkheden tot herstel
Gedoogplicht gebruik van het gehuurde door derde
gestolen fietsen uit gemeenschappelijke ruimte
gebruiksrecht of huurovereenkomst?


Herstelverplichtingen huurder kleine herstellingen
Huisbewaring in Amsterdam
Huurder betaalt huur niet en afsluiten van het gehuurde door verhuurder
Huurovereenkomst van bepaalde termijn en opzeggingsmogelijkheden
Huurrechten na overlijden huurder
Huurverhoging inhalen van huurverhoging
Huurverhoging (periodiek) door de verhuurder en huurder betaalt niet
Huurverhoging geliberaliseerde woonruimte na huurperiode van vijf jaar
Huurder verlaat het gehuurde zonder de huur op te zeggen
Huurverlaging en herstel gebreken enof renovatie
Huurverlaging vanwege een gebrek aan het gehuurde


In rekening gebrachte administratiekosten


Kosten waterverbruik en gemeenschappelijke kosten


Leegstandswet en huurperiode
Leegstandswet en gebruiksovereenkomst
Leegstandwet en afwijkende vergunning


Medehuurderschap aanvraag door kinderen na vertrek huurder
medehuur en huuropzegging door een huurder
Medehuurderschap met oma
Medehuurderschap niet mogelijk na overlijden zieke moeder
Mogelijkheden wijziging van te lage huurprijs door verhuurder


Ontruiming en aansprakelijkheid verhuurder schade
Ontruimingsmogelijkheden huurder ivm huurovereenkomst bepaalde periode
Oplevering van het gehuurde en door verhuurder gestelde schade
Opzegging door huurder eenzijdige rechtshandeling
Opzegging huur en leegstandwet
Opzegging onderverhuurde onzelfstandige woonruimte
Overlast door verwarmingssysteem
Overlast en medewerking aan onderzoek door verhuurder
Overlast derden door blokkering inrit garage
Overlijden huurder en positie echtgenoot
Overname zaken en het verband met de huurovereenkomst


Positie koper van pand met huurder
Parkeerplaats opzegbaar met instandhouding van overeenkomst woning
Positie huurder woning bij derdenbeslag ten laste van verhuurder

Renovatie en verhoging van de huurprijs


Samenwoning toegestaan

Toetsing aanvangshuurprijs


Uitsluiting gevolgschade door verhuurder woonruimte in huurcontract

Verhuurder toegang verschaffen bij herstel gebreken
Verwaarlozing en beeindigen huurovereenkomst
Vordering van een openstaande termijn door de verhuurder over 2005


Zelfstandige of onzelfstandige woonruimte