Laatst bijgewerkt op 2020-04-03 om 12:12:10

De inhoud van deze site is, afgezien van de integraal weergeven uitspraken, de weergegeven noten en de weergeven citaten uit de vermelde bronnen, intellectueel eigendom van Huurgeschil.nl.
U mag de inhoud gebruiken voor uw eigen gebruik.
U mag zonder toestemming van Huurgeschil.nl de inhoud niet gebruiken voor het vervaardigen van lesmateriaal, het geven van lezingen, het tonen in groepsverband (met behulp van bijvoorbeeld powerpoint), readers, boeken, etc.
U mag de site wel met behulp van een beamer of gewoon vanaf het scherm als lesmateriaal gebruiken (zonder dat er van kopieren van de inhoud spraken is).
U mag de inhoud ook niet zonder toestemming van Huurgeschil aan derden verkopen.
Bij schending van dit copyright© zullen passende maatregelen worden genomen.

Voor het vragen van toestemming voor gebruik van informatie van de site in bovengemelde zin vraagt u toestemming door het sturen naar een mail naar het volgende mailadres: mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl.

Huurgeschil.nl