Laatst bijgewerkt op 2020-04-03 om 12:34:41

Geachte lezer(es),
Cover Huurgeschillen OntleedStaat u mij toe iets over de achtergrond van het initiatief tot het opzetten van deze site te vertellen. Ik werk in loondienst in de juridische dienstverlening. Bij mijn huidige- en vorige werkgever behandel ik meer dan 20 jaar voornamelijk huurzaken (zowel woon- als bedrijfsruimte). Bij de behandeling van deze zaken treed ik zowel in- als buiten rechte op, waarbij alle denkbare varianten van problemen tussen de huurder en de verhuurder de revue passeren.De aard van de aangedragen huurproblemen vormt een inspiratie voor de informatievoorziening van deze site. Voor een goede behandeling van een zaak is kennis een eerste vereiste. Deze site voorziet in het verschaffen van deze kennis.

De onderwerpen in de hoofdstukken zijn gebaseerd op vragen die zich in de dagelijkse praktijk voordoen. In 2017 en 2018 hebben zich veel ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht voorgedaan. Het was daarom noodzakelijk om veel aanvullingen en wijzigingen door te voeren op de website, maar ook in het boek “huurgeschillen Ontleed”. Ik heb alle belangrijke veranderingen op deze site verwerkt.  Naast deze noodzakelijke wijzigingen heb ik ook aanvullingen in vrijwel alle andere hoofdstukken aangebracht. Het boek “Huurgeschillen Ontleed” is met circa 600 pagina’s uitgebreid ten opzichte van de vorige uitgave. Het was daarom noodzakelijk het boek op te splitsen in drie afzonderlijke delen. Het boek is te koop bij uitgeverij Eburon te Utrecht (klik op de afbeelding van het boek).

Ik heb voor deze uitgave voor diverse onderwerpen de toelichting op de wet geraadpleegd. De belangrijkste jurisprudentie staat ook op de site. Deze site is daarom prima te gebruiken als naslagwerk in de dagelijkse praktijk.

De Nederlandse samenleving ‘juridificeert’; het aantal rechtszaken neemt toe. Ook over huurzaken wordt meer geprocedeerd. Het huurrecht bestaat maakt onderdeel uit van het burgerlijk wetboek. Het burgerlijk wetboek heeft een gelaagde structuur, waardoor voor de leek regelingen door elkaar lijken te lopen. Met het aanbieden van deze gespecialiseerde juridische informatie hoopt Huurgeschil.nl bij te kunnen dragen aan een meer gelijkwaardige communicatie tussen de huurder (zonder rechtshulp ) en de (duurbetaalde) advocaat en de (ver)huurder.

Door het geven van duidelijke informatie over de rechtspositie van de huurder/verhuurder is het vaak niet nodig om een dure advocaat in te schakelen om de rechtspositie te waarborgen. De verhuurder kan door zijn positie te bepalen beslissen of inschakeling van een advocaat noodzakelijk is in verband met problemen die zich in het kader van verhuring voor kunnen doen.

Mr F.C.P. Teeuw