Geachte lezer(es),

Cover Huurgeschillen OntleedStaat u mij toe iets over de achtergrond van het initiatief tot het opzetten van deze site te vertellen. Ik werk in loondienst in de juridische dienstverlening. Bij mijn huidige- en vorige werkgever behandel ik meer dan 12 jaar voornamelijk huurzaken (zowel woon- als bedrijfsruimte). Bij de behandeling van deze zaken treed ik zowel in- als buiten rechte op, waarbij alle denkbare varianten van problemen tussen de huurder en de verhuurder de revue passeren.De aard van de aangedragen huurproblemen vormt een inspiratie voor de informatievoorziening van deze site. Voor een goede behandeling van een zaak is kennis een eerste vereiste. Deze site voorziet in het verschaffen van deze kennis.

De onderwerpen in de hoofdstukken zijn gebaseerd op vragen die zich in de dagelijkse praktijk voordoen. In 2012 en 2013 hebben zich veel ontwikkelingen op het gebied van het huurrecht voorgedaan. Het was daarom noodzakelijk om veel aanvullingen en wijzigingen door te voeren. Ik heb alle belangrijke veranderingen op deze site verwerkt. Naast deze noodzakelijke wijzigingen heb ik ook aanvullingen in vrijwel alle andere hoofdstukken aangebracht. De nieuwe regels met betrekking tot de Warmtewet is in het hoofdstuk “Servicekosten” opgenomen. Daarnaast is de inkomensafhankelijke huur en de verruiming van de Leegstandwet op deze site vermeld. Voorts heb ik de regeling over de wijziging van huurprijzen bedrijfsruimte aanzienlijk uitgebreid. Uiteraard ontbreken de gewijzigde regels voor het incasseren van vorderingen niet op deze site. Het hoofdstuk “Het faillissement van de (ver)huurder” is toegevoegd. Hebt u vragen over het overdragen van een onderneming in het gehuurde gedurende de huurperiode? In het hoofdstuk “Indeplaatsstelling” wordt antwoord op deze vragen gegeven. Daarnaast zijn er honderden wijzigingen en aanvullingen in het boek aangebracht. Het hoofdstuk “Renovatie” is geheel herzien. De huidige indeling geeft een duidelijker onderscheid tussen dringende werkzaamheden en werkzaamheden verbandhoudende met renovatie.

Ik heb voor deze uitgave voor diverse onderwerpen de toelichting op de wet geraadpleegd, omdat literatuur over onderwerpen ontbrak. Vooral voor de wijziging van huurprijs in verband met het “scheefwonen” en wijzigingen in verband met de Warmtewet was het van belang om deze informatie te raadplegen. Daarnaast is het verhelderend geweest om de wetsgeschiedenis te raadplegen in verband met de partiële ontbinding van de overeenkomst in verband met gebreken aan het gehuurde. Hierbij heb ik tevens betrokken de vordering tot huurverlaging wegens gebreken aan het gehuurde.
Deze site is daarom prima te gebruiken als naslagwerk in de dagelijkse praktijk.

De Nederlandse samenleving ‘juridificeert’; het aantal rechtszaken neemt toe. Ook over huurzaken wordt meer geprocedeerd. Het huurrecht bestaat maakt onderdeel uit van het burgerlijk wetboek. Het burgerlijk wetboek heeft een gelaagde structuur, waardoor voor de leek regelingen door elkaar lijken te lopen. Met het aanbieden van deze gespecialiseerde juridische informatie hoopt Huurgeschil.nl bij te kunnen dragen aan een meer gelijkwaardige communicatie tussen de (duurbetaalde) advocaat en de (ver)huurder.

Door het geven van duidelijke informatie over de rechtspositie van de huurder/verhuurder is het vaak niet nodig om een dure advocaat in te schakelen om de rechtspositie te waarborgen.

Mr F.C.P. Teeuw