Laatst bijgewerkt op 2020-04-03 om 12:32:07

De door Huurgeschil.nl verstrekte informatie is ontleend aan juridische documenten, die betrouwbaar mogen worden geacht. Huurgeschil.nl staat desondanks uitdrukkelijk niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de site. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Huurgeschil.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Huurgeschil.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Huurgeschil.nl benadrukt dat voor een objectief beeld ten aanzien van een bepaald juridisch probleem het noodzakelijk zal zijn om diverse juridische bronnen te raadplegen. Het is niet verstandig het juridische oordeel slechts te baseren op grond van de informatie die op deze site wordt aangetroffen.