In dit hoofdstuk zijn alle uitspraken gebundeld die op Huurgeschil.nl in de afzonderlijke hoofdstukken staan gepubliceerd. Het gaat alleen om de uitspraken die integraal van Rechtspraak.nl zijn gekopieerd en daarna op Huurgeschil.nl zijn gepubliceerd. Op deze pagina wordt niet verwezen naar uitspraken die afkomstig zijn van andere bronnen dan Rechtspraak.nl (bijvoorbeeld de WR). De uitspraken die uit andere bronnen dan Rechtspraak.nl afkomstig zijn kunnen niet worden gepubliceerd wegens auteursrechten van derden. Informatie uit deze bronnen (dus andere bronnen dan Rechtspraak.nl) kan ik slechts als bron weergeven. Op de desbetreffende pagina op Huurgeschil.nl wordt dan een noot vermeld. De noot hoort echter bij de inhoud van de pagina en is los van de tekst niet goed te lezen. U klikt op het onderwerp. De onderliggende tekst wordt dan duidelijk gemaakt.

 

De aanvang van de huurovereenkomst
Gebreken aan het gehuurde
Herstel gebreken aan het gehuurde
Schadevergoeding na herstel gebreken
Wijzigingen aan het gehuurde
Ontbinding van de huurovereenkomst
Overlast
Schade aan het gehuurde
Renovatie
Oplevering
Koop breekt geen huur
Huurovereenkomst van bepaalde duur
Faillissement en huur
Huur en mededinging
De opzegging van kantoren en opslagruimte
Servicekosten woonruimte
De Warmtewet en de afrekening van warmte
All-in huurprijzen
Huurprijzen woonruimte (aanvang huurprijs)
Periodieke huurverhoging
Huurprijzen en gebreken
Huurprijsverhoging en renovatie
De procedure bij de Huurcommissie
Huurverlaging
Positie van de onderhuurder
De opzegging van de woonruimte (alle onderdelen)
Medehuurderschap (alle onderdelen)
Wet op het overleg huurders verhuurder
VVE en verhuring
Woningruil
Het begrip bedrijfsruimte
De huurperiode met betrekking tot winkelbedrijfsruimte
De opzegging van winkelbedrijfsruimte
Servicekosten (winkel) bedrijfsruimte
Huurprijswijziging winkelbedrijfsruimte
Indeplaatsstelling winkelbedrijfsruimte
Incasso van vorderingen, incassobeding, boetebeding, verjaring van vorderingen
Inleiding procederen