Laatst bijgewerkt op 2020-04-03 om 12:34:41

Huurgeschil.nl respecteert de privacy van bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door Huurgeschil.nl verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u gebruik wenst te maken van de betaalde diensten, dan kunt u via IDeal betalen. De voorwaarden van de bank zijn dan van toepassing. Uw betaling wordt alleen verwerkt in het afschrift van de betaalrekening van Huurgeschil.nl.

Uw gegevens moeten ook verwerkt worden in verband met het beheren van de betaalde content. Huurgeschil.nl stelt immers delen van de website Huurgeschil.nl  alleen beschikbaar voor betalende bezoekers. Om de betaalde bezoekers te kunnen onderscheiden van de niet betaalde bezoekers moet een lijst van gegevens bij worden gehouden waarop een tijdslot van toepassing wordt verklaard. Na de betaalde periode krijgt de bezoeker zonder verlenging van de donatie geen toegang meer tot de content die alleen voor betalende bezoekers beschikbaar wordt gesteld.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Van de vragen die naar en advocatenkantoor worden gesteld, wordt aan Huurgeschil.nl geen personalia beschikbaar gesteld en/of personalia opgeslagen op de server van Huurgeschil.nl.

Huurgeschil.nl hanteert een standaard bewaartermijn van 2 jaar voor persoonsgegevens, met het doel om in voorkomende gevallen contact met u op te nemen. Facturen met daarop uw persoonsgegevens (personalia, adres), moeten voor de belastingdienst 7 jaar worden bewaard.

Als de verstuurde gegevens in verband met de vrijblijvende aanvraag van een cursus niet hebben geleid tot het verzorgen van een cursus, dan worden deze gegevens in overleg met u direct verwijderd. Als de vrijblijvende aanvraag voor een cursus wel heeft geleid tot en cursus huurrecht, dan kunnen uw gegevens met uw toestemming worden bewaard.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens wordt hiermee de de werking van de website verbeted.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Veiligheid van uw e-mail en gebruik van het online contactformulier is niet gegarandeerd

U kunt Huurgeschil.nl onder meer bereiken via de e-mail of de contactformulieren op haar website. Het transport van e-mailberichten/berichten via het contactformulier is echter nooit 100 procent veilig. Door vertrouwelijke en/of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail/het contactformulier naar Huurgeschil.nl te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar kan worden. Aangezien de online verstrekking van uw persoonsgegevens aan Huurgeschil.nl vrijwillig is en deze gegevens ook niet op grond van wet- en regelgeving speciaal gevoelig zijn, neemt Huurgeschil.nl geen bijzondere maatregelen ter beveiliging. Huurgeschil.nl gebruikt geen speciale encryptiemethodes.

Google Analytics
Huurgeschil.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar een door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Twitter en Linkedin
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Twitter en Linkedin. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van Twitter en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Op de website kunnen (hyper)links staan
De website van Huurgeschil.nl bevat links naar andere websites. Huurgeschil.nl draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Huurgeschil.nl adviseert u hiervoor de privacyverklaring te lezen van de site die u bezoekt.

Nieuwsbrief
Huurgeschil.nl biedt een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van het huurrecht en  aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt opgeslagen bij de site Mailchimp.

Gebruik cookies 
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.  De  browserinstellingen kunnen zodanig worden aangepast zodat er een waarschuwing wordt gegeven voordat er cookies worden geplaatst. Deze instellingen kunnen zodanig worden aangepast dat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun u de geplaatste cookies verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen. U kunt zich dus afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit zijn handelingen die u zelf moet doen. Dit kan niet door Huurgeschil.nl worden geregeld.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Huurgeschil.nl gebruikt  deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Google gebruikt deze gegevens voor doelgerichte advertenties. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage correctie en recht van verzet 
Indien u een relatie met Huurgeschil.nl heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Huurgeschil.nl verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Kortom: u heeft het recht op inzage van uw gegevens, recht op rectificatie, het recht om te worden vergeten (bijvoorbeeld als  de  gegevens  niet  langer  nodig  zijn,  als  de  toestemming  is   ingetrokken), het recht op beperking van verwerking (de niet noodzakelijke gegevens worden niet verwerkt), kennisgevingsplicht en het recht op overdraagbaarheid van gegevens). Daarnaast kunt u Huurgeschil.nl schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Huurgeschil.nl
Mr. F.C.P. Teeuw
Pr Hendriklaan 33
3135 ZA Vlaardingen
mail: mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl

De heer mr. F.C.P. Teeuw is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot deze gegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoek ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Uw verzoek wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst daarvan, verwerkt.

Donatie voor betaalde content
Als u in verband met een donatie voor het inzien van betaalde content uw naam en e-mailadres opgeeft, dan is het registreren van deze gegevens noodzakelijk voor het bijhouden van de periode waarbinnen u recht heeft op inzage van betaalde content. De gebruiker kan deze gegevens tijdens de looptijd van deze periode wijzigen, omzetten, of verwijderen. Daarvoor kan de toegestuurde link worden gebruikt. Er kan naar Huurgeschil ook een mail worden gestuurd (mail: mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl)  met het verzoek om deze gegevens te verwijderen. In overleg met u worden betreffende gegevens verwijderd.

Bijzondere of gevoelige gegevens
Huurgeschil.nl en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Bezoekers onder de 16 jaar hebben voor het bestellen van betaalde content toestemming van ouders of voogd nodig. Er kan niet worden gecontroleerd of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. In dit verband wordt ouders dan ook aan geadviseerd betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ouder bent en u bent van mening dat een minderjarige zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mr.fcp.teeuw@huurgeschil.nl. In overleg met u wordt de informatie dan verwijderd.  Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door de rechthebbende is gedaan, wordt u verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Er wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek gereageerd.

Bijzondere  persoonsgegevens   over  ras,   afkomst,  politieke  opvattingen,  religieuze  overtuiging,  lidmaatschap  van  een  vakbond,   genetische  gegevens,  biometrische  gegevens  en  gegevens  over  gezondheid,  seksueel   gedrag  of  seksuele  gerichtheid worden niet gevraagd en worden dus ook niet opgeslagen.

Meldplicht  bij  inbreuk  in  verband  met  persoonsgegevens
Bij inbreuk van deze gegevens (zoals  datalekken  of  andere  vormen  van  diefstal) moet hiervan melding worden gedaan binnen  72  uur  na  ontdekking  daarvan  bij  de  Autoriteit  Persoonsgegevens.  Als  de  melding  later  is  dan  72  uur  na  ontdekking,   moet  uitgelegd  worden  waarom  dat  het  geval  is.

Register  van  verwerkingsactiviteiten
Huurgeschil.nl is een eenmanszaak met niet eens 1 fte aan werkzame personen. Organisaties met tenminste 250 werkzame personen moeten  een  register  bijhouden  van  de   verwerkingsactiviteiten. Huurgeschil.nl verwerkt bovendien geen gegevens die grote risico’s met zich meebrengen. Er worden ook geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Huurgeschil.nl heeft weinig cliënten. Een gegevensverwerkingsregister is dus niet verplicht. Van de donaties ten behoeve van e betaalde content wordt wél een register bijgehouden.

Aanpassing privacystatement
Huurgeschil.nl behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.