De tekst op Huurgeschil.nl is ook als boek verkrijgbaar!

Mocht u de tekst van Huurgeschil.nl liever in boekvorm wensen te bestuderen, dan is dit mogelijk! “Huurgeschillen ontleed” geeft de tekst van de website in boekvorm weer. De versie 2016 is inmiddels te verkrijgen bij uitgeverij Eburon te Delft. Het betreft al weer een achtste gewijzigde druk. het boek vertoont 400 pagina’s meer dan de vorige versie. Er zijn meer dan 200 rechterlijke uitspraken toegevoegd. Het is ondoenlijk om alle wijzigingen hier kort te benoemen.
Bestel Huurgeschillen ontleed Informatie bij Eburon

Inhoudsopgave Huurgeschillen Ontleed versie 2016