Wijzigingen aan het gehuurde – De wettelijke regeling 

De wettelijke regeling is vastgelegd in artikel 7:215 BW. De regeling is semi-dwingend recht, tenzij het...
Lees meer

Hoofdregel: zonder toestemming van de verhuurder is wijziging niet mogelijk

De wet neemt als uitgangspunt dat de huurder het gehuurde gedurende de huurperiode niet mag wijzigen,...
Lees meer

Voorafgaande aan de wijzigingen is toestemming noodzakelijk 

Als eis wordt gesteld dat de verhuurder de toestemming tot het aanbrengen van veranderingen voorafgaand aan...
Lees meer

Geen noemenswaardige kosten 

Op grond van artikel 7:215 lid 1 BW mag de huurder wijzigingen aanbrengen aan het gehuurde...
Lees meer

Verplichte toestemming als gehuurde niet wordt beschadigd of in waarde daalt 

Bij de verhuur van woonruimte kan een verhuurder worden verplicht de door de huurder aangebrachte wijzigingen...
Lees meer

Verband met goed huurderschap

De grens tussen wat wel en wat niet zonder toestemming van de verhuurder is toegestaan kan...
Lees meer

Vervangende machtiging door de rechter 

Onder oud recht werd beslist dat het vragen van vervangende toestemming aan de rechter achteraf leidde...
Lees meer

Zwaarwichtige bezwaren in het kader van de machtiging

De rechter moet de vordering afwijzen als er sprake is van wijzigingen als vermeld onder artikel...
Lees meer

De machtiging kan een voorwaarde of last bevatten

De rechter is in het kader van de op artikel 7:215 lid 4 BW gebaseerde belangen...
Lees meer

De zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) hebben geen invloed op de huurprijs

Als uitgangspunt moet worden genomen dat de verhuurder de huur niet kan verhogen op grond van...
Lees meer

Wachttermijn voor het voeren van een procedure in het kader van de machtiging 

De huurder wordt geacht de verhuurder eerst om (schriftelijke) toestemming te verzoeken, voordat hij tot dagvaarden...
Lees meer

Objectieve verbeteringen 

Uit de rechtspraak gewezen vóór de inwerkingtreding van het huidige artikel 7:215 BW valt af te...
Lees meer

De schotelantenne als wijziging aan de buitenzijde van de woning

Het aanbrengen van een (schotel)antenne en bijbehorende bedrading aan de buitenzijde van het gehuurde is veelal...
Lees meer

Ongedaan maken geoorloofde veranderingen 

Uit artikel 7:215 lid 1 BW volgt niet dat de geoorloofde veranderingen en toevoegingen, waarvoor geen...
Lees meer

Veranderingen aan de buitenzijde van het gehuurde kunnen wel worden beperkt

Artikel 7:215 BW is niet van semi-dwingend recht voor veranderingen en toevoegingen aan de buitenzijde van...
Lees meer

Wijzigingen aan het gehuurde – Updates

Bijgewerkt 24 juni 2011. De rechtbank te Groningen, sector kanton, locatie Groningen heeft in haar vonnis...
Lees meer