Partijen bepalen de huurprijs op grond van de contractsvrijheid

In beginsel geldt voor het sluiten van (huur)overeenkomsten dat het partijen vrij staat de inhoud van...
Lees meer

De huurprijs is onaantastbaar, tenzij toetsing van de aanvangshuurprijs

De huurprijs is onaantastbaar, tenzij toetsing van de aanvangshuurprijs binnen de door de wet gestelde termijnen...
Lees meer

Eisen aan toetsing van de aanvangshuurprijs

Eisen aan de toetsing van de aanvangshuurprijs. Toetsing van de aanvangshuurprijs moet aan bepaalde voorwaarden voldoen....
Lees meer

Warmtewet invloed op puntentelling

Aedes geeft in het Handreiking Warmtewet (Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 1.0, 20 oktober 2013.) aan...
Lees meer

Energieprestatie en de huurprijs (het energielabel); regeling tot en met 2014

Op 1 juli 2011 is het woningwaarderingsstelsel (WWS) veranderd. Zie hierover ook de circulaire huurprijsbeleid voor...
Lees meer

Energieprestatie en de huurprijs (De energie-index); regeling vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 is het systeem voor de bepaling van de energieprestatie van bestaande woningen...
Lees meer

Punten berekening en schaarstegebieden is vervallen

Vanaf oktober 2011 kon een huurwoning in een gemeente met een woningtekort meer punten krijgen en...
Lees meer

Woningwaardering vanaf 1 oktober 2015 en 1 oktober 2016 tot heden

De WOZ-waarde van een huurwoning speelt in het woningwaarderingsstelsel (‘puntensysteem’) een rol vanaf 1 oktober 2015....
Lees meer

De liberalisatiegrens, geliberaliseerde huur en de huurprijs

Geliberaliseerde huurovereenkomst  Deze huurders betalen een huurprijs die boven de liberalisatiegrens  ligt. De verhuurder van geliberaliseerde...
Lees meer

De huurder van liberaliseerde woonruimte kan de aanvangshuurprijs laten toetsen

De huurders van zelfstandige woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs hebben eenmalig de mogelijkheid de aanvangshuurprijs te...
Lees meer

Wettelijke huurprijzen kunnen altijd worden aangetast door de rechter

Wettelijke huurprijzen kunnen altijd worden aangetast door de rechter (onbewoonbaar verklaarde woning). De door de wetgever...
Lees meer

Aantasting van de huurprijs op grond van dwaling

Daarnaast is aanpassing van de huurprijs op grond van dwaling mogelijk. Dwaling betekent dat de overeenkomst...
Lees meer

De toetsing van de aanvangshuurprijs en het ingangsmoment

Voor de bepaling van de huurprijs wordt de ingangsdatum van de huurovereenkomst als peildatum genomen. De...
Lees meer

Opslag van de huurprijs voor monumenten mogelijk

Het hof te ’s-Hertogenbosch heeft in haar arrest van 26 augustus 2008 ( LJN: BF0454, Gerechtshof...
Lees meer

Toetsing van de huurprijs via de weg van de aanvraag van huursubsidie

De huurder kan soms onbedoeld terecht komen in het traject van toetsing van de huurprijs. Als...
Lees meer

Toetsing huurverhoging bij geliberaliseerde woningen

In dit hoofdstuk is aangegeven dat voor toetsing door de Huurcommissie van de huurprijs van geliberaliseerde...
Lees meer

Huurprijzen (de aanvangshuurprijs) – Updates

6 oktober 2011, De Hoge Raad vond in haar arrest van 18 april 2008 ( LJN:...
Lees meer