Introductie huurincasso – borgstelling – Rechtsopvolging van de verhuurder of de huurder

Rechtsopvolging door de verhuurder heeft geen effect voor de borgstelling (artikel 7:226 BW), tenzij de borg zich uitdrukkelijk alleen borg heeft gesteld ten aanzien van een specifieke verhuurder.
Als de huurder de rechten en de verplichtingen uit de huurovereenkomst overdraagt op grond van indeplaatsstelling (artikel 7:307 BW) of door contractovername (artikel 6:159 BW) komt de borgtocht te vervallen, tenzij anders overeen wordt gekomen door de borg.