Wetboek van burgerlijke rechtsvordering – Tweede Boek – Titel 3 – afdeling 6 – Artikel 556 (Gedwongen ontruiming)

Laatst bijgewerkt op 2020-09-28 om 15:17:33

1 De gedwongen ontruiming geschiedt door een deurwaarder.

2 Deze kan zich doen bijstaan door een of twee getuigen, wier naam en woonplaats hij in dat geval in zijn proces-verbaal zal vermelden en die dit stuk mede zullen tekenen.