Bewoning van huisje zonder eigen toegang onzelfstandige woning

Geachte mevrouw, heer,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

U bewoont permanent een huisje achter de woning van uw oom en tante. U heeft geen ingang aan de straat en u komt in mijn huisje via de tuin van uw oom en tante. Bij de gemeente staat u ingeschreven op het adres van uw oom en tante.

U vraagt zich af wat precies de huur/woonstatus van het door u bewoonde huisje is.

 

Antwoord

 

Volgens artikel 7:234 BW wordt onder zelfstandige woning verstaan: de woning welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de woning.

Een zelfstandige woning moet een eigen toegangsdeur hebben en een eigen toilet en douche.

 

Ik ga er van uit dat u een onzelfstandige woning bewoont. Dit geldt ook als u wel een eigen douche en toilet in de woning heeft. U heeft geen eigen toegangsdeur. Uw situatie is niet te vergelijken met die van een portiekwoning. Dit zijn woningen met een gemeenschappelijke toegangsdeur. Achter die toegangsdeur bevindt zich de gemeenschappelijke ruimte. Op de gemeenschappelijke ruimte komen alle toegangsdeuren van de appartementen uit.

Om uw woning te bereiken moet u over het privéterrein (de tuin) van de verhuurder lopen om uw toegangsdeur te bereiken.

 

Uw woning maakt feitelijk deel uit van de woning van uw oom en tante. Het gehuurde is naar mijn mening niet te beschouwen als woonruimte als bedoeld in artikel 7:232 Lid 3 BW. Dit onderscheid is slechts van belang voor de eerste negen maanden na aanvang van de huurovereenkomst. Daarna valt u onder de huurbescherming van artikel 7:232 BW e.v.

 

In tegenstelling tot een zelfstandige woning geniet de onderhuurder van een onzelfstandige woning geen huurbescherming.

 

Inschrijving Gemeente

Ik kan mij voorstellen dat u voor de gemeente Katwijk bij uw oom en tante als inwonende wordt gezien. Uw huisje heeft geen eigen nummering en u bent op het adres van uw oom en tante inschreven. Voor de gemeente maakt het geen verschil of u in het huisje of bijvoorbeeld op zolder zou wonen.

 

Belastingen

Ik heb geen expertise over fiscale perikelen over deze situatie. Ik kan mij echter voorstellen dat uw oom en tante door de gemeente voor drie bewoners worden aangeslagen voor wat betreft verontreinigingsheffing, waterschapsbelasting etc. het lijkt mij dat uw oom en tante een aanslag in verband met uw bewoning dienen te ontvangen. Het lijkt mij reëel dat u uw oom en tante een derde van die kosten vergoedt.

 

Tot slot

Ik hoop u met het bovenstaande een en ander duidelijk te hebben gemaakt.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

Geef een reactie