Huurder verlaat het gehuurde zonder de huur op te zeggen

Geachte mevrouw, huur,

 

In het kader van een eerste gratis advies vraag ik voor het volgende uw aandacht.

 

Uw vraag

Uw huurder hebben zonder opzegging de huurwoning verlaten. Wat moet u nu doen?

 

Antwoord

U stelt terecht dat de huurovereenkomst nog niet is beëindigd. U moet dus eigenlijk de huurder nog het huurgenot verschaffen en de huurder moet de huur betalen.

Er zijn twee mogelijkheden om deze zaak zo snel mogelijk tot een oplossing te brengen.

 

Juridische weg

Eerste optie

De weet de huidige woonplaats van de huurders niet. De huurders hebben het gehuurde verlaten en komen hun verplichtingen uit de huurovereenkomst niet na. Als u een geboortedatum van de huurders heeft kunt u via een deurwaarder gelijktijdig met een opdracht tot ontruiming van het gehuurde de huurders laten dagvaarden. De deurwaarder kan de huidige woonplaats van de huurders achterhalen door de combinatie van de naam en de geboortedatum.  In de dagvaarding stelt u dat de overeenkomst in verband met wanbetaling en het kennelijk onbeheerd achterlaten van het gehuurde moet worden ontbonden.  

Na ontbinding kunt u het gehuurde weer vrij aan een derde verhuren.

 

Tweede optie

U weet de huidige woonplaats van de huurders.  U stuurt een aangetekende brief met het verzoek dat de huurders bevestigen dat zij akkoord gaan met beëindiging van de huurovereenkomst per 31 maart 2007. Een huurbeëindiging door een gezamenlijk akkoord is vormvrij. Als zij hiermee akkoord gaan, dan heeft u nog recht op de huur van de maand maart 2007. Als u een waarborgsom onder u heeft, kunt de waarborgsom verrekenen met de huur van de maand maart. Feitelijk heeft u ook recht op de maand april 2007. de huurders hadden de overeenkomst moeten opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Als u de huur tegen het einde van de maand april laat eindigen gaan de huurders wellicht hier niet akkoord en zullen zij misschien niet bevestigen dat de huurovereenkomst is beëindigd. U heeft belang bij beëindiging van de overeenkomst, zodat u de woning snel aan een ander kan verhuren, zodat dat u het risico loopt dat de oorspronkelijke huurder de woning weer in gebruik wenst te nemen. De ene maand huur zou ik dan voor lief nemen.

 

Praktische oplossing  

 

Optie 1:

Als u de sleutels heeft ontvangen kunt u door de deurwaarder een akte van constatering laten opmaken dat de woning is verlaten. Nadat er door de deurwaarder akte van deze constatering is gemaakt verschaft u zich toegang tot de woning en verhuurt u deze woning aan een ander.

 

Optie 2:

U heeft de sleutels niet ontvangen, maar de woning is duidelijk ontruimd. U handelt met vervanging van het slot als onder optie 1.

 

Conclusie

Met de juridische oplossing timmert u alle risico’s dicht. U weet zeker dat de huurder geen huuraanspraken meer zal maken. Optie 1 van de juridische oplossing is kostbaar. Dit geldt zeker als de huurder niet meer is te achterhalen (de huurder moeten dan openbaar worden gedagvaard (advertentie in de krant). Bij de praktische oplossing heeft u snel de beschikking van het pand. De huurder kan wel terugkomen om zijn huur aanspraken op te eisen. Dit lijkt mij niet realistisch als de huurder al maanden het gehuurde verlaten heeft zonder huur te betalen en zonder taal- of teken achter te laten. U kunt dan immers ook nog handelen als genoemd in optie 1 van de juridische oplossing.

 

Aan u de keuze of u het (kleine) risico neemt en kiest voor de praktische oplossing als u alsnog de huurovereenkomst niet in onderling met de huurder overleg kunt beëindigen.

 

Tot slot

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Huurgeschil.nl

 

 

Geef een reactie