Beperkingen bij verhuring van bedrijfsruimte en de Mededingingswet

Laatst bijgewerkt op 2018-07-17 om 19:38:50

Dit onderwerp wordt nader uitgewerkt in het hoofdstuk Huur en mededinging. Dit onderdeel is te omvangrijk om in dit hoofdstuk onder te brengen. Ik heb er daarom voor gekozen dit onderwerp in een afzonderlijk hoofdstuk uit te werken.