De varianten betreffende de opzegging van 7:290 BW-bedrijfsruimte

  • De huurovereenkomst die voor vijf jaar is aangegaan moet worden opgezegd. Voor de huurder gelden geen bepaalde opzeggingsgronden. Voor de verhuurder gelden wel bepaalde opzeggingsgronden (artikel 7:293 BW). Dit is een afwijking van de algemene regel voor beëindiging van overeenkomsten voor een bepaalde periode artikel 7:228 BW (zie ook het hoofdstuk De huurovereenkomst voor bepaalde periode).