Dagvaarding terugvordering te veel betaalde huur na uitspraak huurcommissie


Mocht u de tekst van dit formulier willen zien, alvorens de variabelen in te vullen, dan klikt u hier

Gegevens eisende partij
Voornamen en Naam:
Postcode:
Vestigingsplaats/woonplaats:
BTW-plichtig:  ja   nee

Gegevens gedaagde partij
Voorletters enNaam:
Geboortedatum (optioneel):  -  - 
Adres:
Postcode:
Vestigingsplaats/woonplaats:

Gegevens dagvaarding
Adres gehuurde zaak:
Postcode gehuurde zaak:
Vestigingsplaats gehuurde zaak:
Maandelijkse huur:
Datum uitspraak Huurcommissie:  -  - 
Nieuw huurbedrag:
Verschil oude huur en nieuwe huur:
Aantal maanden te veel betaalde huur:
Toaal bedrag van de vordering:
Inhoudelijke reactie verhuurder:

      

Het gebruik van informatie uit deze site geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. Op geen enkele wijze wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat of wordt veroorzaakt door het gebruiken van de informatie op deze site.