Dagvaarding ten behoeve van huurder voor wijziging van de huurprijs na verstrijken eerste overeengekomen periode


Mocht u de tekst van dit formulier willen zien, alvorens de variabelen in te vullen, dan klikt u hier

Gegevens eisende partij
Naam:
Vestigingsplaats/woonplaats:
BTW-plichtig:  ja   nee

Gegevens gedaagde partij
Voorletters en naam:
Adres:
Postcode:
Vestigingsplaats/woonplaats:
Geboortedatum (optioneel):  -  - 

Gegevens dagvaarding
Huur omhoog/omlaag?  hoger   lager
Adres gehuurde zaak:
Postcode gehuurde zaak:
Vestigingsplaats gehuurde zaak:
Verschuldigde huur per jaar:
Door deskundige berekende huur per jaar:
Kosten deskundigenrapport:
Reactie huurder op berekende huurprijs:
Uw verweer op het standpunt huurder:
Datum aanvang huurperiode (dd/mm/jjjj):  -  - 
Datum einde huurperiode van vijf jaar(dd/mm/jjjj)  -  - 
Datum ingangsdatum gewijzigde huurprijs (dd/mm/jjjj)  -  - 

      

Het gebruik van informatie uit deze site geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. Op geen enkele wijze wordt aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat of wordt veroorzaakt door het gebruiken van de informatie op deze site.